Home
Kunstzinnige therapie
Praktische informatie
Workshops
Werk van clienten
Marlies Hofmans
Eigen werk
ContactKunstzinnige therapie

Wat is kunstzinnige therapie?
Kunstzinnige therapie is een vorm van therapie waarbij de cliënt door middel van kunstzinnig werk, dus tekenen, schilderen of boetseren, een therapeutisch proces ingaat. Kunstzinnige therapie kan ingezet worden bij zowel psychische als lichamelijke klachten. De cliënt wordt ondersteund in zijn genezingsproces of er wordt gewerkt aan begeleiding en ondersteuning. Ook kan Kunstzinnige therapie heel verhelderend werken voor mensen die ergens tegenaan lopen in hun persoonlijke ontwikkeling of meer zelfinzicht willen krijgen.

In de Kunstzinnige therapie ga je op zoek naar thema's die jij op dit moment nodig hebt in je leven voor je genezingsproces of balans. Door hier op een kunstzinnige manier mee aan de slag te gaan, ervaar je en beleef je deze thema's. De oefeningen die je krijgt zijn gericht op het vormen van nieuwe vermogens en het hervinden of versterken van vaardigheden die voor de genezing nodig zijn.

Kunstzinnige therapie wordt veel ingezet als ondersteuning bij bijvoorbeeld: depressie, eetstoornissen, astma, burn-out, rouwverwerking, verslavingen enz.

Beleven en ervaren
Een groot verschil van Kunstzinnige therapie ten opzichte van andere therapieën, is dat de kunstzinnige therapie niet van het verbale (het praten) uitgaat. Het is daarom enorm geschikt voor mensen die zich verbaal moeilijk kunnen uiten en hiermee ook erg geschikt voor kinderen. Ook zie je in de praktijk soms mensen die al verbale therapieen gehad hebben en als aanvulling of om eens een andere kijk op het probleem te krijgen, iets anders willen proberen.

In de eerste fase wordt een diagnose gesteld door de cliënt drie kunstzinnige werken te laten maken. Bij slechts één werk kan het nog van je bui of stemming afhangen wat je maakt, maar na drie keer kan een kunstzinnig therapeut meestal goed 'lezen' wat er op het papier staat. Soms zijn mensen bang dat de therapeut je hele persoonlijkheid kan zien in een tekening, maar hoewel je van alles kan zien, wordt er altijd gekeken naar hoe je kunstzinnige werken staan ten opzichte van het probleem waarvoor je naar de therapeut komt.

Het therapeutische proces zelf richt zich ook niet op praten, hoewel dat natuurlijk wel kan als daar behoefte aan is. In de Kunstzinnige therapie gaat het om ervaren en beleven. De therapeut kijkt mede aan de hand van de door jou gemaakte kunstzinnige werken wat jij op dit moment nodig hebt, met welke thema's je in je leven aan de slag moet gaan. Deze thema's worden vertaald naar kunstzinnige werken waaarmee je aan de slag gaat waardoor je je thema's 'meemaakt'. Er wordt bij de keuze voor een oefening gebruik gemaakt van kleuren, technieken en materialen die aansluiten bij jouw persoonlijke thema's. Soms kunnen die opdrachten heerlijk voelen omdat dat precies is wat je nodig hebt op dat moment. Soms kan een opdracht ook op weerstand stuiten omdat dat iets is waar je nog mee moet leren omgaan. In alle gevallen is de therapeut er om je te helpen en te begeleiden en het proces in goede banen te leiden.

Hoe gaat het in z'n werk?
Als je contact opneemt met mij voor Kunstzinnige therapie, zal er eerst kort een kennismakingsgesprek plaatsvinden, persoonlijk of telefonisch. Er is dan plaats voor vragen en er wordt gekeken of kunstzinnige therapie bij je past.

Hierna zal een kunstzinnig traject uit ongeveer 10 sessies bestaan. De therapie is altijd individueel. De drie eerste sessies zijn ter diagnose en de volgende zeven sessies voor het therapeutisch traject. Mocht er daarna behoefte zijn aan een vervolgtraject kan er in overleg doorgegaan worden met de therapie.

Ervaring nodig?
Vaak hoor ik de reactie van mensen, 'maar ik kan helemaal niet tekenen!'. Het is belangrijk om te weten dat dit geen enkele belemmering is voor het volgen van de therapie. Het gaat ook helemaal niet om het resultaat. Het resultaat hoeft niet mooi te zijn of goed geschilderd, het is het proces van het maken, het bezig zijn en het ervaren, dat ertoe doet. Dit zijn vaak onbewuste processen waar je zelfs niet te veel bij na moet denken, dus daarmee kan je zeggen dat het juist wel makkelijk is als je niet heel veel ervaring hebt.

Voor voorbeelden van werk van cliënten, kunt u hier kijken. Ik wil daarbij wel nogmaals benadrukken dat deze voorbeelden bedoeld zijn om een beeld te geven van wat de therapie in kan houden, het gaat echter zeker niet om het eindresultaat.

Praktische informatie
  • Mijn praktijkdag is dinsdag bij het Dufayhuis in Amsterdam.
  • Soms is het ook mogelijk om therapie aan huis te krijgen (in Amsterdam of Nijmegen) of door middel van beeldbellen.
  • Er worden ook regelmatig kunstzinnige cursussen gegeven, die bijvoorbeeld inspelen op algemene balans, inspiratie opdoen etc. Kijk voor meer informatie onder workshops.
Tarieven
55 Euro per sessie van gemiddeld een uur.

Persoonsgebonden budget
Ik geef ook persoonlijke begeleiding aan mensen met een persoonsgebonden budget.

Vergoeding door de verzekering
Ik ben aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Dit betekent dat de meeste verzekeringen, afhankelijk van uw pakket, de therapie of een deel daarvan vergoeden.

Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie